Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

به  وبسایت  رسمی  دوسالانه  عکس غار  ایران  خوش آمدید 

حضور هنرمند عکاس فرانسوی داور دومین دوسالانه عکس غار در ایران

 حضور هنرمند عکاس فرانسوی آقای فیلیپه کروچه بعنوان یکی ازداوران این جشنواره توجه محافل عکاسی حرفه ای کشور را جلب نمود . طی توافقی با انجمن عکاسان ایران ، خانه عکس ایران و انجمن عکاسان میراث فرهنگی مقرر شد 25 بهمن ماه 1393 نامبرده ارائه ای از تجربیات و سالها عکاسی درنقاط مختلف جهان را نشستی با صاحب نظران و علاقه مندان داشته باشد .

 

 

حضور هنرمند عکاس فرانسوی آقای فیلیپه کروچه بعنوان یکی ازداوران این جشنواره توجه محافل عکاسی حرفه ای کشور را جلب نمود . طی توافقی با انجمن عکاسان ایران ، خانه عکس ایران و انجمن عکاسان میراث فرهنگی مقرر شد 25 بهمن ماه 1393 نامبرده ارائه ای از تجربیات و سالها عکاسی درنقاط مختلف جهان را نشستی با صاحب نظران و علاقه مندان داشته باشد .

زمان و  مکان این نشست متعاقبا از طریق این سایت و سایتهای ذیربط به اطلاع خواهد رسید .

 

کمیته اجرایی جشنواره دوسالانه عکس غار