Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

به  وبسایت  رسمی  دوسالانه  عکس غار  ایران  خوش آمدید 

داوری دومین دوسالانه عکس غار آغاز شد

 

داوری دومین «دوسالانه عکس غار» را چهار داور ایرانی و یک داور فرانسوی بر عهده دارند که عبارتند از محمد ابراهیم صافی، نامور عباسیان ،ناصر میزبانی و بهزاد ترکی زاده و فیلیپ کروچه Philippe CROCHET داور فرانسوی این رویداد است که دوسالانه عکس غار را همراهی می‌کند.

 

خبرگزاری میراث فرهنگی - گروه فرهنگ و هنر - با پایان یافتن مهلت ارسال آثار به دبیرخانه دومین دوسالانه عکس غار، دریافت 731 عکس از 114 عکاس در سامانه این دبیرخانه به ثبت رسید که نسبت به دور گذشته از استقبال بی نظیر عکاسان غار خبر می دهد.

داوری دومین «دوسالانه عکس غار» را چهار داور ایرانی و یک داور فرانسوی بر عهده دارند که عبارتند از محمد ابراهیم صافی، نامور عباسیان ،ناصر میزبانی و بهزاد ترکی زاده و فیلیپ کروچه Philippe CROCHET داور فرانسوی این رویداد است که دوسالانه عکس غار را همراهی می‌کند.

بنابر این گزارش، داوری آثار دومین دوسالانه عکس غار در دو مرحله و طی دو روز آینده انجام خواهد شد. چنانکه از میان آثار ارسالی، حدود 200 عکس در مرحله نخست توسط 4 داور ایرانی انتخاب و برای داور فرانسوی ارسال خواهد شد. مرحله دوم داوری نیز با نظر 5 داور انجام و اسامی راه یافتگان در سایت دوسالانه اعلام خواهد شد.

نخستین دوسالانه عکس غار در سال 91 با معرفی افشین یوسفی، یونس شریعتمداری و میثم خوشقدم به عنوان نفرات اول تا سوم و معرفی بهروز محمدی به عنوان اثر منتخب و برگزیده داوران به کار خود پایان داد. اما در دومین دوسالانه عکس غار جایزه به صورت مساوی در هر بخش به سه عکاس برگزیده به صورت مساوی و غیر رقابتی اهدا می شود. در بخش اصلی به سه عکاس برگزیده، نشان جشنواره، لوح تقدیر و ده میلیون ریال جایزه نقدی اهدا خواهد شد. در بخش ویژه به یک عکاس برگزیده، نشان جشنواره، لوح تقدیر و پنج میلیون ریال جایزه نقدی اهدا خواهد شد.

 

http://www.chn.ir/NSite/FullStory/News/?Id=114542&Serv=0&SGr=0

 

http://www.mehrnews.com/news/2466468/داوران-دوسالانه-عکس-غار-آثار-114-عکاس-را-قضاوت-می-کنند